Wines of Thrace

New Wines of Ancient Thrace стартира търговски промоции в Ухан

След успешното си представяне на двата семинара в градовете Хефей и Нанджинг през септември 2017 година, Българската асоциация на износителите на вино предприема нова крачка към запознаването на китайските консуматори с вината от древна Тракия и техните невероятни качества.

В продължение на 4 дни в ресторант Taste Factory  в град Ухан ще бъдат дегустирани вина, както от месни сортове, така и от международни. Ще се наблегне на вината от сортовете мавруд и мелник, към които имаше най-голям интерес по време на семинарите.

Кампанията New Wines of Ancient Thrace ще се насочи, както към крайните консуматори, така и към винените специалисти, с които БАИВ изгради много добри взаимоотношения по време на всички събития, които бяха организирани в Китай.

Основен акцент в търговските промоции ще бъде изтъкването на качествата на вината със ЗНП/ЗГУ/Сортови вина, защото тези наименования гарантират отлични органолептични характеристики, обусловени от спецификата на регионите, от климатичните особености, от почвите, тероара и атмосферните условия. Самият факт, че тези категории са въведени от ЕС, гарантира качеството на продуктите, в това число и на вината.

New Wines of Ancient Thrace е промоционална кампания на Българската асоциация на износителите на вино (БАИВ), създадена през 2012 г. с основна цел активнo представяне на  вината със Защитено географско указание и Защитено наименование за произход, както и сортовите вина на нови стратегически пазари. Основните дейности на сдружението са популяризиране на виното, организиране на конференции, работни срещи и семинари с промоционални и информационни цели, подкрепа за увеличаване на износа на вино чрез създаването и управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС,  стъпване на  някои от най- важните световни винени пазари,  както и фокусиране върху новото модерно лице на  вината от Древна Тракия.

Търговските проомоции се осъществятат в ресторант Taste Factory в Ухан, Китай.