Wines of Thrace

Димят

Известен със своите ароматни гроздове, този сорт е бил отглеждан в продължение на векове в Черноморския регион. Виното, произведено от Димят, има силен аромат и златистожълт цвят. Гроздовете на Димят узряват през късния септември. Този сорт е най-известният сорт в Черноморския регион.