Wines of Thrace

Проектът „Промоция на вина ЗНП/ЗГУ/сортови вина в САЩ, Китай и Япония“ на Българската асоциация на износителите на вино цели да популяризира и предоставя информация за вината със защитено наименование за произход, защитено географско указание, както и сортови вина в трети страни (САЩ, Япония, Китай).

Дейностите по проекта включват организиране и провеждане на международни изложения, семинари, търговски промоции и бизнес мисии в САЩ, Китай и Япония; рекламни публикации в печатни и електронни издания; изработка и изпращане на рекламни материали; популяризиране на проекта чрез Интернет страница; посещения на лозя и винарни от професионалисти от САЩ, Китай и Япония.

Проектът е финансиран по мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018г. със средства от ЕС и от националния бюджет.